Vi har brug for din hjælp for at kunne forblive på vigtig liste over godkendte

Støt PINDSTRUP CENTRET og vores fantastiske ferielejre
med et gavebidrag på min. 200 kr. ❤️

Du kan støtte FamilieNet/Pindstrup Centret ved at give et gavebidrag.
Du kan opnå skattefritagelse for gavebeløb til centrets arbejde, da Pindstrup Centret er godkendt i henhold til ligningslovens § 8A.
Pindstrup Centret er godkendt af SKAT som velgørende institution.
Det betyder, at du som gavegiver kan få skattefradrag for gaver til Pindstrup Centret.

2018 reglerne er sådan:
Du kan maksimalt få fradrag for et samlet gavebeløb på 15.900 kr. i 2018. Støt foreningen – Det er muligt at fordele gavebeløbet på flere foreninger. Det er Pindstrup Centret, der skal indberette gavebeløbet til SKAT senest den 19. januar 2019. Derfor skal du huske at opgive navn og CPR-nummer, når du indbetaler gaven. Hvis ægtefæller foretager fælles gaveindbetalinger, skal begge ægtefæller oplyse deres CPR-nummer og samtidig oplyse, hvordan de ønsker deres fælles gaveindbetaling fordelt mellem sig (for eksempel med 50% til hver).

Alle gaver modtages med tak på vores konto i Djurslands Bank: 7260 – 0002025982
Endelig kan Pindstrup Centret modtage testamentariske gaver uden betaling af arveafgift.
Såfremt Pindstrup Centret ønskes betænkt, er vi gerne behjælpelige med advokatbistand hertil.
Du kan få mere information om at støtte Pindstrup Centrets arbejde, ved henvendelse
til centrets medarbejdere, der altid står klar til at hjælpe på telefon 8939 6111 eller mail post@pindstrupcentret.dk

Tusind tak for din støtte.
Med venlig hilsen Pindstrup Centret